Većina nas se namršti na samu pomisao birokracije, posebice kada imamo na umu dugu i kompleksnu administrativnu proceduru koja prožima svaku našu transakciju. Obrasci, obrasci i još obrazaca za svakog studenta koji upisuje studij u drugoj državi, nebrojne procedure i prijepis ugovora za poduzeća koja šire poslovanje u inozemstvo, a ova je administrativna nuspojava neophodna i pri sklapanju braka sa strancem ili u stranim državama. To jest, sve do stupanja na snagu nove Regulative o javnim dokumentima (Regulativa 2016/1191).

Što to zaista znači za EU građanina?

Ukratko, od EU građana koji žive u drugoj zemlji članici zahjevalo se podnošenje javnog dokumenta, poput rodnog lista ili uvjerenja o vjenčanju, bilježničkog akta ili javne presude. Vrijeme je za dobru vijest. Ovoj je gnjavaži došao kraj, sudeći prema novoj Regulativi. Od državljana se više ne iziskuje nabavljanje izvornog javnog dokumenta uz prilaganje ovjerenog prijevoda koji sadržava autentični pečat Države Članice EU, poznatiji kao Apostille.

Nažalost, to ne označava totalnu propusnicu. U slučaju da specifični dokument nije izvorno napisan na odabranom službenom EU jeziku država članica, bit će vam potreban standardni višejezični obrazac koji je potrebno priložiti javnom dokumentu.

Za jezike koji nisu dostupni u EU obrascima, pošaljite nam upit i kontaktirat ćemo vas ponudom.

Kada i zašto mi je potreban Apostille?

Kako bi bili prihvaćeni, neki strani dokumenti zahtjevaju legalizaciju – akt kojim se potvrđuje autentičnost pečata i potpisa, no nemojte krivo shvatiti da se ovo odnosi na sadržaj dokumenta. Točnije, pomoću Apostille ne ovjeravate da je sadržaj ili čak dio sadržaja dokumenta točan. Ono što za što je Apostille ovlaštena jest izričito potvrda da su potpisi javnih službenika na dokumentu autentični te da je pečat vlade autentičan. Neki privatni dokumenti, poput certifikata i diploma, nakon ovjere od strane ovlaštenog tijela države u kojoj su izdani smatraju se javnim dokumentima. Općinski sud u Hrvatskoj izdaje Apostille samo za dokumentaciju izdanu od strane tijela unutar juridistikcije suda, dok Ministarstvo pravosuđa izdaje Apostille za dokumente koji se nalaze izvan sudske ovlasti.

Neke prekogranične transakcije mogu biti dugotrajne i zakinuti vas za vrijeme koje ste mogli uložiti u razvoj poslovanja. Tu pribrajamo autentifikaciju javnih dokumenata prije njihove primjene u drugim državama. Uspostavljena upravo s ciljem riješavanja razmjene dokumenata, Haška Apostille konvencija, nama poznatija kao Apostille, specificira proces certifikacije dokumenata za pravne svrhe. Bez brige, uz malo prethodnog istraživanja i pravovremene reakcije, ovaj će postupak za vas biti mačji kašalj. Prije nego ponovno prokomentirate čemu takva birokracija, probajte misliti o postupku kao ovjeri propisanoj nacionanim i primjenjivim domaćim zakonima. Ono što se čini kao zaostatak, zapravo je pojednostavljenje. Naime, u državi izdavanja i državi koja prima dokument, kada su obje pod Haškom konvencijom, Apostille potvrđuje valjanost dokumenta, i na taj način eliminira potrebu za duplom certifikacijom. Ironično, ono na što se na prvu čini kao zbrka, zapravo je ušteda vremena i novca. Konvencija određuje obrazac i sastav Apostille, a kao što možete vidjeti na nebrojenim dostupnim online primjerima, obično sadržava 10 standardiziranih polja i propisani jezik. Kako bi se smatrala valjanom, institucija koja izdaje dokument mora primjenjivati specifičan jezik na samom dokumentu ili zapečačenom prilogu dokumentu.

U slučaju kada ne postoji bilateralni ili multilateralni sporazum između Hrvatske i države koja provodi legalizaciju, dokumenti su podložni potpunoj legalizaciji u kojoj sudjeluje Ministarstvo izvanskih i Europskih poslova.

Sukladno Zakonu o legalizaciji dokumenata u međunarodnim stranim transakcijama (Narodne Novine 53/91), Ministarstvo izvanjskih i Europskih poslova i hrvatski konzulati u inozemstvu autorizirani su legalizirati dokumente u međunardonim pravnim transakcijama (točnije, dokumente izdane u inozemstvu koji će se upotrijebiti u Hrvatskoj i dokumente koje izdaje Hrvatska za primjenu u inozemstvu).

Apostille usluge za poslovne subjekte i prijevod poslovnih dokumenata

Ako posežete za inozemstvom, šireći poslovanje na međunarodna tržišta kako biste bili u korak s posljednim trendovima i povezali se sa stranim investitiorima, osigurajte da je vaša dokumentacija spremna i korektna kako biste izbjegli bespotrebna odgađanaja. U konačnici, u konkuretnom ekonomskom okruženju, odgoda zbog papirologije mogla bi vas stajati ključnih ugovora. Neovisno o tome jeste li međunarodni trgovac, distributer ili outsourcer, prisutnost na novim tržištima zahtjeva pripremu Apostille certifikata. To je slučaj kod kupovine i prodaje, otvaranja međunarodnih bankovnih računa, otvaranja poduzeća u drugim državama ili nešto toliko jednostavno poput sklapanja ugovora.

Mnoge je dokumente moguće proslijediti našoj agenciji putem e-maila, to će vam skratiti obveze odlaska na poštu , a dobivate kvalitetan prijevod, lekturu i vlastitiog voditelja projekta.

Za više informacija, kontaktirajte naš tim projekt menadžera.

U nastavku možete pronaći popis najpopularnijih dokumenata za prijevod

 • Potvrda o osnivanju
 • Potvrda o promjeni naziva poduzeća
 • Potvrda o urednom poslovanju
 • LLP ili dokumenti o partnerstvu
 • Sporazum o partnerstvu
 • Memorandum ili status udruženja
 • Registar poduzeća
 • Izvještaji o imenovanju
 • Interni dokumenti i obrasci poduzeća
 • Rezolucije i zapisnici
 • Godišnji izvještaji
 • Potvrde o PDV-u
 • Potvrde o slobodnoj prodaji
 • Računovodstveni ispis i povrat poreza
 • Ugovori i teretnice
 • Sporazumi i licence
 • Boravišne potvrde
 • Kupovina ili prodajna dokumentacija
 • Sporazumi o distribuciji
 • Ugovori o zaposlenju
 • Natječajna dokumentacija

Apostille usluge za individualne korisnike

Uronimo odmah u obvezne prilike koje zahtjevaju Apostille od individualnih korsinika. Znamo, prva stvar koja vam padne na um jest da je vaš certifikat prilično standardiziran, a to znači da je većim dijelom i prijevod dostupan online, stoga zašto unajmljivati profesionalnog tumača kada sami možete obaviti veći dio posla? Izuzev toga da, ukoliko niste sudski tumač, ne možete sami ovjeriti dokument bez obzira koliko je egzatktan, na umu treba imati i  povjerljivost. Kako biste preskočili par koraka s namjerom da računalno obavite većinu posla, od vas će se zahtjevati unošenje privatnih podataka čija je povjerljivost, jednom kada su online, ozbiljno narušena. Tko će biti odgovoran ako dođe do pronevjere informacija?  Najbolja opcija jest potpisivanje ugovora o povjerljivosti s agencijom iskusnom u postupanju s osjetljivim informacijama.

Strani brak – prije priključivanja na ovo doživotno putovanje, istražite ako država u kojoj namjeravate sklopiti brak zahtjeva Apostille rodnog lista za svakog parnera. Potražite situacije u kojima su Apostille usluge neibzježne: kada je riječ o certifikatima, rođenje dijeteta u državi po želji zahtjevat će registraciju rođenja izvan države boravka, potrebno je certificirati i legalizirati Apostilleom, a jednak se princip primjenjuje na legalizaciju  smrtnih certifikata i sudske dokumentacije.

Također, studenti koji pohađaju strane fakultete mogli bi se osjetiti izgubljeno u svoj toj zbrci pitajući se kome se obratiti za ovjeru svojih izvještaja o ocjenama i diploma.

Opseg Apostille dokumentacije

Regulativa pokriva javnu dokumentaciju uključujući javne dokumente i administrativne dokumente, javnobilježničke aktove, presude i konzularne dokumente. Područja obuhvaćena regulativom pokrivaju: birth;

  • smrt;
  • ime;
  • brak, uključujući potvrdu o sposobnosti za brak i potvrdu  o bračnom statusu;
  • razvod, civilnu rastavu ili poništenje braka;
  • registrirano partnerstvo, uključujući sposobnost ulaska u registrirano parterstvoi stjecanja statusa registriranog partnersta:
  • razrješenje registriranog partnerstva, pravnu separaciju ili poništenje registriranog partnerstva;
  • skrbništvo, uključujući posvojenje:
  • prebivalište i/ili boravište:
  • nacionalnost;
  • uvjerenje o nekažanjavanju;
  • pravo na glasanje i kandidiranje u općinskim izborima i izborima u Europskom parlamentu.

Ako planirate u inozemstvu upotrijebiti dokumente izdane u Hrvatskoj, nemojte zaboraviti da je potrebno legalizirati potpis i pečat institucije. To možete učiniti:

 • na općinskom sudu prema adresi autentikatora (opći matični ured, javni bilježnik, sudski tumač, sveučilište):
 • u Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske, na adresi Vukovarska 49,10000 Zagreb:
 • u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, Direktorakt konzularnih poslova, Sektor za međunarodnu pravnu pomoć, državljastvo i putne isprave, Odjel za međunarodnnu pravnu pomoć, Petretićev trg 2, 10000 Zagreb;
 • u stranom diplomatskom predstavništvu Hrvatske u državi gdje namjeravate upotrijebiti dokument.

Možda se čini očito, no ponavljanje je majka mudrosti. Imajući na umu sve navedene razloge, visoko je preporučljivo kontaktirati agenciju koja pruža konzultacije, asistenciju i vodstvo u sličnim prigodama . U Inovatus prijevodima, mi znamo što vam je potrebno i kako do toga u najkraćim rokovima.

Ako vam je potreban prijevod Apostille dokumentacije molimo upotrijebite naš obrazac za kontakt ili nam pošaljite upit. Kontaktirajte nas za sve dodatne informacije.