Provjerite cijenu i postupak ovjere stranih javnih isprava kao što su diploma, izvod iz matične knjige, vjenčani list, uvjerenja i druge javne isprave. Za upotrebu navedene dokumentacije i ostvarivanje prava u stranim državama, prema međunarodnom pravu, potrebno je prethodno provesti nadovjeru ili legalizaciju. Legalizacija je potrebna i za privatne isprave, koje nakon ovjere nadležnog tijela države u kojoj su izdane postaju javne. Ovjeravanjem isprave potvrđuje se vjerodostojnost pečata i potpisa službene osobe koji su stavljeni na isparavu, ali ne i njezin sadržaj.

Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 05. listopada 1961. godine, pojednostavila je postupaklegalizacije u  odnosima između ugovornih stranaka, pa javna isprava podliježe jednom ovjeravanju nadležnog tijela države koja jeispravu izdala. Za više podataka o Konvenciji i državama pristupnicama, provjerite sadržaj na poveznici http://www.hcch.net/.

Općinski sudovi u Hrvatskoj vrše nadovjeru isprava izdanih od strane tijela na području nadležnog suda, no u hrvatskom Ministarstvu pravosuđa moguće je legalizirati isprave izdane od strane svih općinskih sudova u Hrvatskoj.

Ukoliko između Republike Hrvatske i strane države nije utvrđeno ugovorom izuzimanje od  legalizacije, temeljem odredbi Zakona o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu (Narodne novine, br. 53/91), potrebno je provesti punu legalizaciju, u čijem postupku sudjeluje Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske.

Javne isprave izdane u Republici Hrvatskoj koje osoba namjerava upotrijebiti u drugoj državi potrebno je legalizirati ako tako nalažu propisi te države, te u slučaju kada između Hrvatske i druge države ne postoji dvostrani ugovor kojim se izuzima legalizacija. Budući da Hrvatska nije potpisnica bilateralnih ugovora s Narodnom Republikom Kinom, hrvatski državljani dužni su provesti punu legalizaciju javne isprave.

              Gdje je moguće nadovjeriti pojedine javne isprave? 

Za originalni rodni list, vjenčani list i potvrdu o slobodnom bračnom stanju

dokument je moguće ovjeriti u matičnom uredu u Zagrebu prema mjestu stanovanja

Radno vrijeme: prema radnom vremenu pojedinog Matičnog ureda

Nakon ispunjavanja Zahtjeva za izdavanje potrebno je platiti upravnu pristojbu/ biljege u iznosu od 20,00 kn po ispravi

               Potvrdu za ostvarenje prava u inozemstvu (potvrda iz kaznene evidencije)

           izdaje Ministarstvo pravosuđa

Adresa: Ulica grada Vukovara 49, Zagreb, prizemlje, Ministarstvo pravosuđa

           Radno vrijeme: 09:00 do 13:00 svakim radnim danom

              Za izdavanje potrebno je ispuniti zahtjev za izdavanje podataka iz kaznene evidencije te priložiti neovjerenu presliku osobneiskaznice ili putovnice

Upravna pristojba / biljezi za izdavanje potvrde iznose 40,00 kn po ispravi

Diplome i svjedodžbe te potvrde o obrazovanju

moguće je ovjeriti u uredu Javnog bilježnika prema mjestu stanovanja

Radno vrijeme: prema radnom vremenu pojedinog Javnog bilježnika

Potrebno je priložiti izvornik isprave te uplatiti javnobilježničku pristojbu i nagradu u iznosu od 47,50 kn po stranici

 

Gdje je moguće izvršiti prijevod javnih isprava?

Ovjereni prijevod javne isprave na kineski jezik vrši sudski tumač za kineski jezik

Originalnu ovjerenu ispravu moguće je dostaviti u Inovatus prijevode osobno, poštom ili kurirskom službom na adresu Dragutina Golika 32, Zagreb, tel. 091/1525 108 ili poslati skenirani dokument na e-mail adresu: danijela@inovatus-usluge.hr

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 08:00 do 19:00 sati te izvanredno prema hitnosti

Nagrada i naknada troškova /plaćanje preko računa/ po službenoj tarifi

Koje institucije vrše nadovjeru javnih isprava za NR Kinu?

Nadovjera javne isprave na općinskom građanskom sudu u Zagrebu

Originalnu ispravu s ovjerenim prijevodom potrebno je dostaviti u općinski sud u Zagrebu na adresi Ulica grada Vukovara 74,Zagreb, soba 503/V, tel. 01/6126 697

Radno vrijeme: od ponedjeljka do četvrtka od 08:30 do 12:00 sati

Uz ispunjeni Zahtjev za nadovjeru potpisa i pečata potrebno je priložiti i originalnu ispravu s ovjerenim prijevodom,neovjerenu preslikuisprave s ovjerenim prijevodom te uplatiti sudsku pristojbu /biljege u iznosu od 50,00 kn po izvorniku i 60,00 kn po prijevodu

       Nadovjera javne isprave u ministarstvu pravosuđa

 

Originalnu ispravu s ovjerenim prijevodom potrebno je dostaviti ministarstvu pravosuđa na adresi Ulica grada Vukovara 49, Zagreb,prizemlje

Radno vrijeme: od ponedjeljka do četvrtka od 09:00 do 11:00 i od 13:00 do 15:00, petkom od 9:00 do 12:00 sati

Za nadovjeru potrebno je uplatiti upravnu pristojbu u iznosu od 30,00 kn po ovjeri

Nadovjera javne isprave u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova

Originalnu ispravu s ovjerenim prijevodom, neovjerenu presliku isprave s ovjerenim prijevodom i osobnu iskaznicu potrebno je predati u Upravu za konzularne poslove, Sektor za međunarodnu pravnu pomoć, državljanstvo i putne isprave, Služba za međunarodnu pravnu pomoć

                           Adresa: Petretićev trg 2, Zagreb, prizemlje

Radno vrijeme za primanje stranki je od ponedjeljka do četvrtka od 09:00 do 11:00 i od 13:00 do 15:00, petkom od 9:00 do 12:00 sati

Za nadovjeru isprave potrebno je uplatiti Upravnu pristojbu u biljezima u iznosu od 55,00 kn po ovjeri (Iznos pristojbe do 100,00 kn  potrebno je platiti u državnim biljezima, a iznos veći od 100,00 kuna uplatom na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske,  IBAN: 1210010051863000160)

 

Nadovjera javne isprave u Veleposlanstvu NR Kine

Ispunjeni obrazac Application Form of Notarization/Legalization, originalnu ispravu s ovjerenim prijevodom te neovjerenu presliku isprave s ovjerenim prijevodom i neovjernu presliku putovnice potrebno je e dostaviti  Veleposlanstvu NR Kine na adresi

Mlinovi 132, Zagreb, prizemlje, tel. 01/4693 002

Radno vrijeme za primanje stranki je utorkom i četvrtkom od 9:00 do 12:00 sati

Legalizirana isprava izdaje se u roku od tjedan dana te je za izdavanje potrebno uplatiti upravnu pristojbu u iznosu od 120 kn. Mogućnost hitnog postupka za podizanje idućeg radnog dana uz naplatu upravne pristojbe u iznosu od 220,00 kn po ovjeri.

Hrvatske javne isprave koje su obuhvaćene Uredbom o javnim ispravama jesu rodni list, smrtni list, vjenčani list, potvrda o slobodnombračnom stanju, potvrda o životnom partnerstvu, uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu, te potvrda o nepostojanju kaznene evidencije.