Provjerite cijenu i postupak ovjere stranih javnih isprava kao što su diploma, izvod iz matične knjige, vjenčani list, uvjerenja i druge javne isprave. Za upotrebu navedene dokumentacije i ostvarivanje prava u stranim državama, prema međunarodnom pravu, potrebno je prethodno provesti nadovjeru ili legalizaciju. Legalizacija je potrebna i za privatne isprave, koje nakon ovjere nadležnog tijela države u kojoj su izdane postaju javne. Ovjeravanjem isprave potvrđuje se vjerodostojnost pečata i potpisa službene osobe koji su stavljeni na isparavu, ali ne i njezin sadržaj.

 

Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 05. listopada 1961. godine, pojednostavila je postupak legalizacije u  odnosima između ugovornih stranaka, pa javna isprava podliježe jednom ovjeravanju nadležnog tijela države koja je ispravu izdala. Za više podataka o Konvenciji i državama pristupnicama, provjerite sadržaj na poveznici http://www.hcch.net/.

 

Općinski sudovi u Hrvatskoj vrše nadovjeru isprava izdanih od strane tijela na području nadležnog suda, no u hrvatskom Ministarstvu pravosuđa moguće je legalizirati isprave izdane od strane svih općinskih sudova u Hrvatskoj.

Ukoliko između Republike Hrvatske i strane države nije utvrđeno ugovorom izuzimanje od  legalizacije, temeljem odredbi Zakona o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu (Narodne novine, br. 53/91), potrebno je provesti punu legalizaciju, u čijem postupku sudjeluje Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske.

 

Javne isprave izdane u Republici Hrvatskoj koje osoba namjerava upotrijebiti u drugoj državi potrebno je legalizirati ako tako nalažu propisi te države, te u slučaju kada između Hrvatske i druge države ne postoji dvostrani ugovor kojim se izuzima legalizacija. Budući da Hrvatska nije potpisnica bilateralnih ugovora s Italijom, hrvatski državljani dužni su provesti punu legalizaciju javne isprave.

 

Gdje je moguće nadovjeriti pojedine javne isprave?

 

Potpis i pečat ustanove koja izdaje javnu ispravu moguće je nadovjeriti prema sljedećem redoslijedu:

 

Ovjereni prijevod javne isprave

Ovjereni prijevod vrši certificirani sudski tumač

 

Općinski sud

prema mjestu sjedišta ovjerovitelja isprave, matičnog ureda, javnog bilježnika, sudskog tumača – potpisnici isprave potpis i pečat obvezni su deponirati istom sudu.

Ovjereni se prijevod, s kopijom i biljezima predaje u općinski sud prema mjestu imenovanja sudskog tumača.

Ministarstvo pravosuđa:

U ministarstvu pravosuđa vrši se nadovjera potpisa suca i sudskog pečata. Cijena nadovjere obračunavat će se prema potrebnom broju ovjera.

Adresa: Ulica grada Vukovara 49, Zagreb, prizemlje, Ministarstvo pravosuđa

Radno vrijeme: 09:00 do 13:00 svakim radnim danom

 

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske

Uprava za konzularne poslove, Sektor za međunarodnu pravnu pomoć, državljanstvo i putne isprave, Služba za međunarodnu pravnu pomoć

Adresa: Petrovićev trg 2, 10000 Zagreb

U MVEP vrši se nadovjera potpisa službenika i pečata Ministarstva pravosuđa.

 

 

Obavijest

Radi spriječavanja širenja korona virusa (covid-19) ministartsvo vanjskih i europskih poslova republike hrvatske- uprava za konzularne poslove do daljnjega neće primati stranke radi legalizacije isprava.

zahtjevi se mogu podnijeti putem dostavnih službi (npr. hrvatska pošta i dr.) na adresu:
ministartsvo vanjskih i europskih poslova republike hravtske
uprava za konzularne poslove
služba za međunarodnu pravu pomoć
petretićev trg 2
10 000 zagreb

dokumentaciju za koju se traži legalizacija potrebno je dostaviti u izvorniku, priložiti dokaz o uplati upravnepristojbe sukladno važećem zakonu tarifnom brojem 56. “uredbe o tarifi upravnih pristojbi” (“narodne novine”, broj 8/2017.) upravna pristojba u iznosu od 55,00 kuna za jednu ovjeru.
iznos pristojbe do 100,00 kuna (jedna ovjera) potrebno je platiti u državnim biljezima, a iznos veći od 100,00 kunauplatom na račun državnog proračuna republike hrvatske, iban: 1210010051863000160;

 

Veleposlanstvo Talijanske Republike u Republici Hrvatskoj,

Adresa: Medulićeva 22, Zagreb, prizemlje, Ministarstvo pravosuđa

e-mail:amb.zagabria@esteri.it

segreteria.ambzagabria@esteri.it

 

Gdje je moguće izvršiti prijevod javnih isprava?

 

Ovjereni prijevod javne isprave na kineski jezik vrši sudski tumač za talijanski jezik

Originalnu ovjerenu ispravu moguće je dostaviti u Inovatus prijevode osobno, poštom ili kurirskom službom na adresu Dragutina Golika 32, Zagreb, tel. 091/1525 108 ili poslati skenirani dokument na e-mail adresu: danijela@inovatus-usluge.hr

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 08:00 do 19:00 sati te izvanredno prema hitnosti

Nagrada i naknada troškova /plaćanje preko računa/ po službenoj tarifi

 

Koje institucije vrše nadovjeru javnih isprava za Republiku Italiju?

Nadovjera javne isprave na općinskom građanskom sudu u Zagrebu

Originalnu ispravu s ovjerenim prijevodom potrebno je dostaviti u općinski sud u Zagrebu na adresi Ulica grada Vukovara 74, Zagreb, soba 503/V, tel. 01/6126 697

Radno vrijeme: od ponedjeljka do četvrtka od 08:30 do 12:00 sati

Uz ispunjeni Zahtjev za nadovjeru potpisa i pečata potrebno je priložiti i originalnu ispravu s ovjerenim prijevodom,neovjerenu presliku isprave s ovjerenim prijevodom te uplatiti sudsku pristojbu /biljege u iznosu od 50,00 kn po izvorniku i 60,00 kn po prijevodu

 

Nadovjera javne isprave u ministarstvu pravosuđa

Originalnu ispravu s ovjerenim prijevodom potrebno je dostaviti ministarstvu pravosuđa na adresi Ulica grada Vukovara 49, Zagreb, prizemlje

Radno vrijeme: od ponedjeljka do četvrtka od 09:00 do 11:00 i od 13:00 do 15:00, petkom od 9:00 do 12:00 sati

Za nadovjeru potrebno je uplatiti upravnu pristojbu u iznosu od 30,00 kn po ovjeri

 

Nadovjera javne isprave u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova

Originalnu ispravu s ovjerenim prijevodom, neovjerenu presliku isprave s ovjerenim prijevodom i osobnu iskaznicu potrebno je predati u Upravu za konzularne poslove, Sektor za međunarodnu pravnu pomoć, državljanstvo i putne isprave, Služba za međunarodnu pravnu pomoć

Adresa: Petretićev trg 2, Zagreb, prizemlje

Radno vrijeme za primanje stranki je od ponedjeljka do četvrtka od 09:00 do 11:00 i od 13:00 do 15:00, petkom od 9:00 do 12:00 sati

 

Za nadovjeru isprave potrebno je uplatiti Upravnu pristojbu u biljezima u iznosu od 55,00 kn po ovjeri (Iznos pristojbe do 100,00 kn  potrebno je platiti u državnim biljezima, a iznos veći od 100,00 kuna uplatom na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske,  IBAN: 1210010051863000160)

 

Nadovjera javne isprave u Veleposlanstvu Talijanske Republike u Republici Hrvatskoj

Ispunjeni obrazac Application Form of Notarization/Legalization, originalnu ispravu s ovjerenim prijevodom te neovjerenu presliku isprave s ovjerenim prijevodom i neovjernu presliku putovnice potrebno je e dostaviti  Veleposlanstvu Talijanske republike na adresi

Medulićeva, Zagreb, prizemlje, tel. 01/48 46 386

Radno vrijeme za primanje stranki je od ponedjeljka do petka od 8:30 do 17:00 sati

 

Izvanredni pandemijski uvjeti pristupa Konzularnom uredu:

Zbog stanja izazvanog virusom COVID-19 a s ciljem očuvanja zdravlja korisnika i službenika, Konzularni ured prima stranke isključivo uz prethodni dogovor termina dolaska, uz iznimku koja se tiče dokazano hitnih slučajeva.

Kako biste dogovorili termin dolaska molimo da pošaljete mail na adresu consolare.ambzagabria@esteri.it, navodeći razlog dolaska.

Broj mobitela za HITNE SLUČAJEVE: +385 (0) 98 41 76 60
(aktivan je nakon zatvaranja ureda do 22.00 sati te subotom, nedjeljom i blagdanom od 8.00 do 22.00 sata).

 

Hrvatske javne isprave koje su obuhvaćene Uredbom o javnim ispravama jesu rodni list, smrtni list, vjenčani list, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o životnom partnerstvu, uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu, te potvrda o nepostojanju kaznene evidencije.

 

prevoditeljske usluge