Izvoz, otvaranje podružnica u inozemstvu, akvizicije i međunarodna trgovina najuobičajenije su prodajne strategije poduzeća usmjerene na širenje tržišnog udjela, prihoda i korisničke baze omogućene tehnološkim razvojem i ekspanzijom e-commercea.  Komercijalne prednosti prisutnosti u inozemstvu za brand su brojne, primjerice, stjecanje novih kupaca, povećanje dostupnosti domaćih proizvoda u potpuno novim segmentima,  potencijalno sklapanje partnerstva i ekstenzivna distribucija. Međutim,  nova tržišta podrazumijevaju i suočavanje s prethodnom nepoznatim izazovima, poput razlika u zakonodavnim i regulatornim zahtjevima te kulturnim i jezičnim barijerama. Kako bi izvoz na švedsko tržište i sklapanje partnerstva prošlo bez poteškoća, u nastavku možete saznati više o ispravama koje zahtjevaju ovjeren prijevod izvoznih dokumenata,  uključujući ovjeren prijevod izvoznih deklaracija za Švedsku, prijevod financijskih dokumenata, sporazuma i carinske dokumentacije.

Posebnu je pažnju potrebno posvetiti pripremi dokumentacije za međunarodnu prodaju na ciljnom jeziku države u koju namjeravate izvoziti, a radi točnosti, tečnosti i uštede vremena poželjno je angažirati profesionalnu prevoditeljsku agenciju čiji zaposlenici su izvorni govornici s višegodišnjim iskustvom u vašoj industriji. Prevoditeljska agencija Inovatus prijevodi  Zagreb angažira stručnjake sa specijaliziranim poznavanjem tehničke dokumentacije i terminologije i iznimnim lingvističkim vještinama, kojima možete provjeriti svoje specifične projekte i brigu o detaljima. Naš tim sudskih tumača s iskustvom iz multidisciplinarnih poslovnih sektora svakodnevno surađuje kako bismo osigurali profesionalni ovjereni prijevod na različite svjetske jezike za individualne klijente i poduzeća iz raznih industrija. Javite nam se s povjerenjem!

Pri tome, ako vaš proizvod prolazi kroz nekolikog granica, potrebno je imati na umu da svaka granična zona ima posebne zahtjeve kojima se određuje tip i vrsta isprava za prijevod.

 Koje je dokumente potrebno prevesti za izvoz u Švedsko?

 1. Financijska dokumentacija

Kada je riječ o međunarodnoj trgovini, jasno je da će se većina prevedenih dokumenata odnositi na financije, od prijevoda vašeg bankovnog računa, međunarodnog bankovnog računa, cjenika, financijskih izjava do analiza.

 1. Patenti

Ukoliko u okviru međunarodnog poslovanja patentirate proizvod, primjene patenta će biti potrebno prevesti na sve međunarodne jezike. Budući da se radi o pravnom dokumentu, preporučljivo je da prijevod vrši sudski tumač specijaliziran za pravnu terminologiju jer je u ovom segmentu način formulacije i precizna primjena terminologije ključna.

 1. Certifikati

Izvoz proizvoda na inozemno tržište nemoguć je bez adekvatnih i ovjerenih certifikata. Vrsta i tip će ovisiti o vašoj industriji, međutim, u nastavku možete pronaći najučestalije vrste koji zahtjevaju ovjeren prijevod na službeni jezik ciljnog tržišta.

 • Certifikat o podrijetlu
 • Međunarodni uvozni certifikati
 • Potvrde o isporuci
 • Inspekcijski certifikati
 • Potvrda o zdravstvenoj sigurnosti
 1. Operativni dokumenti

Uz pravne, postoji mnoštvo drugih materijala za koje vam je potreban stručan prijevod kako bi se transakcija provela bez većih komplikacija. Dok relativno jednostavnije interne neslužbene sadržaje možete prevesti samostalno ili uz pomoć softwerskih alata, drugi zahtjevaju višu jezičnu kompetenciju.  Za određenu internu dokumentaciju s ključnim pokazateljima poslovanja koja se nalazi u standardiziranom obliku agencija Inovatus prijevodi nudi sniženu cijenu, a to su:

 • Računi
 • Prijevod ambalaže i etiketa
 • Izvješća
 • Teretnice
 • Salda
 1. Revizijska dokumentacija

Rezultati nezavisne revizije mogu imati ključnu ulogu u određivanju uspjeha ili neuspjeha na međunarodnom tržištu.  Ako imate sklopljene ugovore s međunarodnim partnerima, potreba za prijevodom je dvostruka. Prijevod vaših revizijskih dokumenata na strani jezik omogućava vašim partnerima uvid u ključne indikatore poslovanja, međutim, može se dogoditi da morate priložiti dokumentaciju vezanu uz inozemne partnere. Ako su te isprave primjerice na švedskom, potrebno ih je prevesti na hrvatski.

 1. Izvozne deklaracije

Izvozne deklaracije su obrasci s podacima o proizvodima namijenjenim za strano tržište, poput izvornosti, vrijednosti i sl. za  koje je potrebno angažirati stručnog tumača. Neprecizan ili nejasan prijevod informacija može dovesti do znatnijih komplikacija, poput zadržavanja proizvoda na carini.

 1. Izvozni ugovori

Uz deklaracije, izvozne ugovore i sporazume sklopljene s partnerima potrebno je prevesti kako bi se zajamčila maksimalna transparentnost za obje stranke, a budući da se radi o pravno važećem dokumentu sadržaj ne smije izazivati nejasnoće i voditi nesporazumima koji bi u kasnijem procesu mogli rezultirati drastičnim sankcijama. Prijevod preliminiranih verzija ugovora koje prethode potpisu vrši se bez ovjere sudskog tumača zbog sporazumne prirode dokumenta, što uključuje dopune i izmjene, korekcije i asimilacije i prijedloge partnera. Tek nakon što se obje strane usuglase, ugovor je potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika te zatražiti ovjeren prijevod sudskog tumača.

 1. Carinska dokumentacija

Vrsta potrebnih dokumenata obično zavisi o vrsti proizvoda, ciljnom tržištu i vrsti otpreme. Međutim, postoji nekoliko općih isprava koje većina poduzeća mora priložiti pri izvozu u strane države. To su:

 • Predračun
 • Carinska lista
 • Certifikat o zemlji podrijetla
 • Trgovački račun
 • Otpremnica
 • Carinska deklaracija
 • Akreditiv
 • Izvozna dozvola
 • Zdravstveni certifikati proizvoda
 • Izvozna dozvola
 • Potvrda o osiguranju
 • Tehničke specifikacije
 • Industrijska dozvola
 • Izvješće o ispitivanju

Bilo da već poslujete u Švedskoj ili planirate izlaz na švedsko tržište, svaki izvoz podložan je striktnom administrativnom i carinskom postupku sukladno specifičnim pravnim i regulatornim obvezama ciljne države. Kako bismo vam olakšali pripremu administrativne dokumentacije, tim Inovatus prijevoda za vas priprema ovjeren prijevod izvoznih isprava za švedsko tržište shodno pravnim, regulatornim i terminološkim zahtjevima od strane izvornog govornika u elektroničkom i fizičkom obliku. Kontaktirajte nas i zatražite besplatnu ponudu!

Širok raspon prevoditeljskih usluga

 

Nudimo usluge prijevoda za širok raspon sadržaja na međunarodnoj razini i u svim formama; od marketinških prijevoda, globalizacije weba i certificiranih prijevoda do prijevoda tehničke i pravne dokumentacije i poslovnih materijala. Usluge transkripcije, lektoriranja i konzaltinga uz minimalne troškove i u ograničenim vremenskim rokovima – vaša poruka na švedskom jeziku pred ciljnim korisnicima.

 

naručite online 

upit možete poslati na mail: inovatus@inovatustranslations.com

ili nas nazovite na broj : +385 91 1525 108