Zašto prevesti natječajnu dokumentaciju?

Sudjelovanje na međunarodnim tenderima omogućava domaćim organizacijama prelazak na strana tržišta i ugovaranje suradnje s brojnim inozemnim klijentima. Međutim, sam natječajni postupak je kompleksan proces koji iziskuje mnogo truda, maksimalnu preciznost i iznimnu pažnju na detalje. Moguće je da će se čitav natječajni postupak provoditi na lokalnom jeziku, primjenjivo na specifikaciju, financijske izvještaje, jamstva, potvrde o kaznenoj evidenciji, certifikate, pitanja, odgovore, pregovore, što znači da je potrebno provesti prijevod tendera, točnije, ovjeren prijevod natječajne dokumentacije te unaprijed lokalizirati sadržaj.

U pozivima na međunarodne javne natječaje najčešće ćete naići na naveden službeni jezik komunikacije  – to može biti engleski ili jezik ciljnog tržišta. Premda EU tvrtke prijavljenu dokumentaciju predaju na engleskom jeziku, prijevod na govorni jezik organizatora insinuira ozbiljnost i poštovanje prema kulturi ciljnog tržišta. Možda vam se ovo čini kao dodatna administrativna komplikacija, no potrebno je imati na umu da inicijalan minimalan angažman može činiti prekretnicu koja će vam omogućiti ostvarivanje suradnje.

Članovi odbora i rukovodioci su generalno skloniji proizvodima i uslugama kada su im one predstavljene na jeziku koji razumiju, stoga bi upravo komunikacija vaše misije i vizije u terminima ciljne publike i u skladu s njihovim kulturalnim normama mogla biti dodatna vrijednost koja vas čini konkurentnima. Ukoliko je specificiran jezik tehničke dokumentacije, dodatna pisma zahvale i motivacije možete prilagoditi govornom području donositelja odluka. Na ovaj način ćete se uz minimalan napor istaknuti od konkurenata.Štoviše, ovaj korak možete provesti unutar obuhvatne marketinške strategije u sličnim prigodama.

Za koje je isprave potreban ovjeren prijevod natječajne dokumentacije?

Priprema natječajne dokumentacije na stranom jeziku kompliciraniji je zadatak od samog prikupljanja papirologije, posebice kada je riječ o kratkim vremenskim rokovima i sukladnosti sa striktnim zakonskim zahtjevima. Točnije, vaš je zadatak predati točnu, kvalitetnu i koncizno sastavljenu projektnu dokumentaciju koja udovoljava uvjetima standarda za tehničku, industrijsku i pravnu terminologiju. Uz to, financijska izvješća i ponude potrebno je točno lokalizirati budući da se na temelju financijskih indikatora i prognoza donosi konačna odluka.

Prilikom prijave na natječaje javne nabave, potrebno je predati ovjeren prijevod sudskog tumača za sljedeće dokumente:

 • ovjeren prijevod financijskih izvješća
 • ovjereni prijevod poreznih potvrda
 • ovjereni prijevod izvješća o reviziji
 • ovjereni prijevod jamstva i potvrda o nepostojanju kaznene evidencije
 • ovjeren prijevod certifikata
 • ovjeren prijevod tehničkih brošura
 • ovjeren prijevod poslovnih planova
 • ovjeren prijevod uputstva za uporabu
 • ovjereni prijevod sigurnosno-tehničkog lista
 • ovjereni prijevod tehničkih specifikacija
 • ovjereni prijevod računa, teretnica, troškovnika
 • ovjereni prijevod ugovora

Neovjeren prijevod formalne natječajne dokumentacije

Naš prijevod natječajne dokumentacije odnosi se na širok raspon sadržaja i jezičnih rješenja. Neovjeren prijevod dokumenata vezanih uz natječajnu dokumentaciju obuhvaća sljedeće isprave:

Agencija Inovatus prijevodi d.o.o. pouzdan je pružatelj visokokvalitetnih jezičnih rješenja na više od 50 svjetskih jezika. U postupku prijevoda natječajne dokumentacije, izvorni govornici specijalizirani za ciljnu nišu dodatno revidiraju ovjeren prijevod sudskih tumača kako bi osigurali maksimalnu kvalitetu, točnost i sukladnost industrijskim standardima i primjenjivim zakonskim regulativama.

Ovjeren prijevod natječajne dokumentacije i projektnih prijedloga

Naša globalna mreža lingvista, stalnih i honorarnih prevoditelja i lektora, visoko obrazovanih i stručnih tumača, projektnih menadžera i iskusnih profesionalaca jamči ispostavljanje iznimnih jezičnih usluga. Jamčimo da su vaši projekti u sigurnim rukama, revidirani od strane izvornih govornika, lektora i prolaze kroz proces stroge kontrole voditelja.

Usluge prijevoda natječajne dokumentacije

Ovjeren prijevod natječajne dokumentacije u potpunosti provodi ovlašten sudski tumač u suradnji s voditeljom projekta kako bi zajamčili konzistentnost i vjerodostojnost isprava.