Turizam u Hrvatskoj najznačajnija je  privredna djelatnost, trajanje sezone se produžuje čime se omogućava širenje poslovanja i zapošljavanje većeg broja radnika. S obzirom na pomanjkanje domaće radne snage,  tijekom sezone povećani obujam posla u Hrvatskoj uzrokuje porast potražnje za inozemnim zaposlenicima. Prvi korak pri zapošljavanju sezonskih radnika iz Tajlanda jest priprema ključne dokumentacije i prijevod dokumenata za sezonske radnike na Tajlandski. Ovjeren prijevod na Tajlandski jezik ili s Tajlandskog jezika na hrvatski izvršava certificirani sudski tumač.

Strane isprave koje se prilažu uz zahtjeve propisane ovim Pravilnikom moraju biti legalizirane sukladno posebnim propisima te:

–  u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik

– u ovjerenom prijevodu na engleski jezik, ako u matičnoj državi ili u državi u kojoj se nalazi diplomatska misija odnosno konzularni ured Republike Hrvatske gdje se podnosi zahtjev za privremeni boravak nema ovlaštenog sudskog tumača za hrvatski jezik.

Neformalna dokumentacija, korespondencija, draftovi ugovora i upute za rad, prijevod edukativnih materijala kao i test tržišta za sezonske radnike obično je namijenjena za neovjeren prijevod na Tajlandski jezik.

Saznajte više o postupku i svrsi nadovjere i legalizacije

Obvezni uvjeti za sezonski rad Tajlandskih zaposlenika

Uvjeti za boravak i rad državljana treće zemlje u RH uređeni su odredbama Zakona o strancima. Prema navedenom zakonu, državljanin treće zemlje u Republici Hrvatskoj može raditi s dozvolom za boravak i rad ili potvrdom o prijavi rada.  Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad poslodavac je dužan zatražiti provedbu testa tržišta rada kod područne službe odnosno ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. U slučaju nedostatka radne snage na tržištu u Republici Hrvatskoj, temeljem zaprimljene obavijesti o rezultatu tržišta rada, poslodavac može zatražiti dozvolu za boravak i rad, nakon čega se izvršava ovjeren prijevod dokumenata za sezonske radnike na Tajlandski. Zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad podnosi se elektroničkim putem stranice HZZ-a.

Ovjereni prijevod dokumentacije na Tajlandski za inozemne sezonske radnike

Uvelike od pomoći su brojne agencije za privremeno zapošljavanje koje posreduju u zapošljavanju radnika iz inozemstva te time doprinose olakšanom poslovanju domaćih poduzeća. Nakon pronalaska radnika u inozemstvu, potrebno je i osigurati prijevod obvezne dokumentacije za zapošljavanje stranaca. Prijevod dokumenata za sezonske ranike na Tajlandski za inozemne radnike odnosi se na  svjedodžbe, diplome, uvjerenja o osposobljenosti ili potvrda o radnom iskustvu (izvodi iz službenih evidencija, preporuke i izjave bivših poslodavaca i slično). Sezonski radnik dokazuje obvezno zdravstveno osiguranje ugovorom o radu na temelju kojeg ga poslodavac prijavljuje Hrvatskom zavoda za zdravstveno osiguranje.

Bitno je napomenuti da sva dokumentacija mora biti prevedena s izvornog Tajlandskog na hrvatski jezik, prevedena i ovjerena od strane sudskog tumača.

Za koje je dokumente potreban ovjeren prijevod na Tajlandski jezik i neovjeren prijevod za zapošljavanje sezonskih radnika?

 • Kopija isprave o osnovnim informacijama o zaposleniku te datumu isteka putovnice
 • Certifikat i svjedodžbe
 • Kopija nacrta ugovora ili potpisan ugovoro radu
 • Potpisan i ovjeren prilog ugovoru o radu
 • Prijevod o dokazivanju svrhe privremenog boravka
 • Prijevod putne isprave
 • Prijevod dokaza o sredstvima za uzdržavanje
 • Potvrda o zdravstvenom osiguranju
 • Sudske presude
 • Diplome
 • Domovnice
 • Dokumentacija zaštite na radu
 • Ocjena sposobnosti radnika da radi na siguran način
 • Uvjerenje o nekažnjavanju iz matične države ili države u kojoj je radnik boravio duže od godine dana neposredno prije dolaska u Republiku Hrvatsku
 • Dokaz o nepostojanju zabrane ulaska i boravka u Republici Hrvatskoj
 • Test tržišta rada (prijevod teksta na hrvatski).

Prevoditeljska agencija Inovatus prijevodi omogućava komuniciranje s inozemnom publikom prevođenjem tekstova na neke od svjetskih jezika ili ovjeravanjem prijevoda sudskog tumača.

Kako bi izbjegli potencijalne ozljede na radu ili nejasnoće u vezi radne pozicije i organizacijske kulture, posebnu je pažnju potrebno posvetiti pripremi neformalne dokumentacije za sezonski rad na izvornom jeziku državljana koje namjeravate zaposliti. Radi točnosti, tečnosti i uštede vremena poželjno je angažirati profesionalnu prevoditeljsku agenciju čiji zaposlenici su izvorni govornici s višegodišnjim iskustvom u vašoj industriji. Prevoditeljska agencija Inovatus prijevodi  Zagreb angažira stručnjake sa specijaliziranim poznavanjem tehničke dokumentacije i terminologije i iznimnim lingvističkim vještinama, kojima možete provjeriti svoje specifične projekte i brigu o detaljima. Naš tim sudskih tumača s iskustvom iz multidisciplinarnih poslovnih sektora svakodnevno surađuje kako bismo osigurali profesionalni ovjereni prijevod na različite svjetske jezike za individualne klijente i poduzeća iz raznih industrija. Javite nam se s povjerenjem!