Legalizacija javnih isprava izdanih u Hrvatskoj za Njemačku

April 27th, 2021|0 Comments

Provjerite cijenu i postupak ovjere stranih javnih isprava kao što su diploma, izvod iz matične knjige, vjenčani list, uvjerenja i druge javne isprave. Za upotrebu navedene dokumentacije i ostvarivanje prava u stranim državama, prema međunarodnom [...]

  • legalizacija javnih isprava za Kinu

Legalizacija javnih isprava izdanih u Hrvatskoj za NR Kinu

May 31st, 2020|0 Comments

Provjerite cijenu i postupak ovjere stranih javnih isprava kao što su diploma, izvod iz matične knjige, vjenčani list, uvjerenja i druge javne isprave. Za upotrebu navedene dokumentacije i ostvarivanje prava u stranim državama, prema međunarodnom [...]

  • prijevod Apostille

Kada vam je potreban prijevod Apostille

April 3rd, 2020|0 Comments

Većina nas se namršti na samu pomisao birokracije, posebice kada imamo na umu dugu i kompleksnu administrativnu proceduru koja prožima svaku našu transakciju. Obrasci, obrasci i još obrazaca za svakog studenta koji upisuje studij [...]