Za poduzeća diljem svijeta kinesko tržište postaje sve atraktivnije. S više od 1,3 bilijuna stanovnika i 56 etničkih podjela, komunikacija s kineskim organizacijama zahtjeva stručno razumijevanje, lokalno znanje i realno iskustvo. kineski prijevod

Koja vrsta pisanog kineskog je prikladna za vaše ciljano tržište?

Kineski prijevod nije tako jednostavan kako se to možda čini, budući da jezik može imati mnogo oblika i dijalekata.

Ako je primjerice vaša ciljana publika u kopnenoj Kini ili Singapuru, vaš prijevod trebao bi biti u pojednostavljenom kineskom jeziku. Međutim, ako je vaša publika u Hong Kongu, Taiwanu ili Macauu, potrebno je primijeniti tradicionalni kineski.

Vrlo je važno da prevedeni sadržaj upotrebljava jezične običaje i stilove ciljane publike. Ključno je da vaš sadržaj precizno oblikuju profesionalni lingvisti, koji su izvorni govornici i posjeduju kompletno znanje i razumijevanje kulture, tona i stila vašeg ciljanog tržišta. kineski prijevod

Pema istraživanju koje je provelo Common Sense Advisory, tradicionalne bi kineske prijevode trebala strogo razmotriti poduzeća koja djeluju unutar hi-tech industrije, a pojednostavljeni kineski primjeren je za tvrtke unutar energetskih sektora i sektora za proizvodnju.