Project Description


Zahvaljujući današnjem tehnološkom napretku u komunikacijskoj tehnologiji, raste broj upotrebe mobilnih uređaja diljem svijeta. Isto tako se i povećava broj telekomunikacijskih agencija koja prodiru na nova tržišta. Telekomunikacijske agencije prilagođavaju svoje proizvode i omogućuju pristup publici u cijelome svijetu. Zbog toga im je potreban sudski tumač za tehničku dokumentaciju.

Potrebno je razviti službe za podršku, promo materijale i širiti utjecaj na novim tržištima. Vrlo je bitno pratiti brzinu razvoja komunikacija i anticipirati nove trendove, kako bi bili što konkurentniji. Ekspanzija komunikacije je progresivna, a telekomunikacija mora koračati s potrebama svojih korisnika. Novo tržište, novi korisnici, novi jezik i nova interakcija. Više od ostalih sektora, vaša industrija mora baratati svjetskim jezicima kada je riječ o globalizaciji poslovanja, a za to vam je potreban sudski tumač za tehničku dokumentaciju. Naravno, osim toga trebate poznavati sve zakone i akte o telekomunikacijskim agencijama u drugim državama zbog njihove različitosti.

Inovatus tim u svome portfoliju posjeduje dokazano visoke rezultate za dobivanje konkurentske prednosti. Stoga, mi osiguravamo da je vaša tehnička terminologija i marketinška retorika precizno prevedena. Naši lingvisti će vam osigurati pristup novim tržištima prevođenjem dokumentacije i lokalizacijom softvera vaše web stranice. Pomoći ćemo vam da komunikacija nije samo termin u nazivu agencije, već da prednjači u multikulturnom svijetu. Omogućavajući vam obraćanje na izvornom jeziku i porukom koja se čita onako kao da je na njemu i proizvedena. Na taj način omogućavamo vam da budete konkurentniji na tržištu.