Jezik je jedna od najznačajnijih kulturnih barijera u međunarodnom poslovanju. Kako biste osigurali obuhvatno osposobljavanje zaposlenika u inozemnim podružnicama prema najvišim standardima kvalitete, neophodno je uskladiti postojeće sadržaje za  stručno usavršavanje. Prijevod edukativnih materijala jamči da vaši zaposlenici na svakom mjestu i u svakom trenutku pružaju vrhunsku uslugu korisnicima. Profesionalni prevoditelji omogućavaju vam lokalizaciju potrebne dokumentacije od dodatnih edukacija, certifikacija, tečajeva, prekvalifikacija do programa osposobljavanja.

Doslovni samostalni prijevod edukativnih materijala može imati neželjene posljedice za poduzeće, posebice kada je riječ o strogo tehničkim priručnicima za upravljanje osjetljivom aparaturom i strojevima. Zbog specifičnog leksikona preporučljivo je angažirati specijaliziranu prevoditeljsku agenciju koja će se pobrinuti za lokalizaciju svih informativnih multimedijalnih sadržaja, uključujući uputstva za upotrebu, informativne i promidžbene materijale, audio i video tutorijale, courseware-e, prezentacije i tehničke specifikacije. Standardizacija operativnih procesa ključna je za komuniciranje postojećih uspješnih praksi i strategija timovima diljem svijeta.

U nastavku saznajte više o prednostima edukativnih prijevoda profesionalnih treninga i tečajeva.

Zašto angažirati vanjskog pružatelja za prijevod edukativnih materijala?

Smanjeni troškovi edukacije jedna su od prednosti prevođenja materijala edukacija i profesionalnih treninga. Ukoliko imate strane zaposlenike kojima hrvatski jezik nije materinji, oni bi mogli imati problema s razumijevanjem materijala. Uz to, vrijeme same edukacije ili tečaja bi se mogao znantno odužiti. Prevedenim materijalima smanjit ćete trošak poslovanja jer će se zaposlenici ranije vratiti na svoje uobičajne radne pozicije.

Veća produktivnost jedan je od osnovnih ciljeva svakog poduzeća, stoga svaki poslodavac treba uzeti u obzir koliko diskurzivna lokalizacija i eksternalizacija prevoditeljskih usluga na strane jezike doprinosi uštedi vremena, bržem i lakšem usvajanju gradiva i posredno, prikladnijem angažmanu zaposlenika. Specijalizirani prevoditelji i sudski tumači Inovatus tima reduciraju rizik od višeznačnosti, nejasnoća i mogućnosti da će zaposlenici krivo protumačiti neki od materijala. Samim time zaposlenici će biti fokusiraniji na sadržaj edukacije jer neće morati brinuti i prevođenju i interpretiranju materijala.

Bolji pristup inozemnom tržištu. Stručnim i profesionalnim prijevodom svih relevantnih multimedijalnih sadržaja za edukaciju zaposlenika pokazat ćete da ste spremni za poslovanje s drugim državama i kako vam jezik nije prepreka. Komunikacija će se stranim zaposlenicima biti kvalitetnija i bolja.

 

Što je potrebno imati na umu za prijevod edukacijskih materijala za zaposlenike?

Lokalizacija edukacijskog sadržaja

Doslovan prijevod materijala za edukaciju može učiniti više štete nego koristi jer se ovim pristupom najčešće gubi  kontekst i smisao sadržaja. Kod prijevoda materijala potrebno je paziti na kontekstualne razlike u jezicima. Ono što je možda prihvatljivo u jednom jeziku može biti potpuno neprihvatljivo u drugom. Lokalizacijom svog sadržaja osigurat ćete da on odgovara stranim zaposlenicima bez da se izgubi bit poruke koju želite prenijeti.

Generički sadržaj

Dok kreirate materijale za edukaciju želite stvoriti sadržaj koji će biti dinamičan i zanimljiv zaposlenicima vodeći računa o tome da sadržaj ne postane prekonkretan. Suviše konkretan sadržaj otežava prevođenje i lokalizaciju. Zbog toga se preporuča izbjegavanje kulturnog humora. Zadatak stručnog prevoditelja je osigurati da sadržaj odgovara određenoj regiji odnosno kulturi.

 

Koje tipove i formate materijala prevode stručnjaci Inovatus prijevoda?

  • Powerpoint prezentacije
  • Printani i digitalni materijali
  • Audiovizualni mediji (moguća sinkronizacija ili titlovanje)
  • Interaktivni materijali
  • Portali za učenje

 

Tko prevodi materijale za edukaciju i osposobljavanje zaposlenika?

Za vrhunski prijevod materijala za edukaciju zaposlenika pobrinut će se naši profesionalni prevoditelji, lektori i sudski tumači Inovatus tima. Vašem projektu dodjeljujemo specijalizirane tumače s bogatim iskustvom i znanjem specifičnih materijala unutar vaše industrije. Sadržaj mora biti i kulturološki prilagođen kako bi ispunio svoju svrhu. Naši stručnjaci osiguravaju da sadržaj bude maksimalno lingvistički i kulturalno prilagođen materinjem jeziku vaših zaposlenika. Voditelj projekta i alocirani prevoditelj koji je materinji govornik ciljnog jezika surađuju u izradi industrijskog i tehničkog glosara  kako bismo isporučili relevantan i razumljiv sadržaj za svakog zaposlenika. To znači da će naši prevoditelji uzeti u obzir sve kulturološke, zakonske i druge ključne faktore kako bi se osiguralo da se edukacijski materijali mogu u potpunosti razumijeti.

Poslujući s profesionalnim prevoditeljima i stručnjacima za lokalizaciju kao što su Inovatus prevoditelji, osiguravate da vaše profesionalne edukacije i osposobljavanja zaposlenika budu lakši za razumijevanje te prikladniji za puno širu publiku. Ono što time dobivate su povećanje produktivnosti, ali i smanjenje dodatnih potencijalnih troškova poslovanja.

Bez obzira radi li se o uvođenju novih zaposlenika u postojeće poslovanje ili  prekvalifikaciji pri implementaciji nove tehnologije unutar poduzeća, prijevod materijala za edukaciju činit će vas poželjnijim poslodavcem koji jednako brine i o domaćoj i stranoj radnoj snazi. Obuka zaposlenika na njihovom materinjem jeziku omogućuje im bolje razumijevanje materijala, učinkovitije zadržavanje informacija i gradi inkluzivnije radno okruženje.