Ovjereni prijevodi sudskih tumača zagreb

456Ako tražite ovjereni prijevod sudskih tumača na pravom ste mjestu! Prevoditeljska agencija Inovatus prijevodi Zagreb angažira stručnjake sa specijaliziranim poznavanjem tehničke dokumentacije i terminologije i iznimnim lingvističkim vještinama, kojima možete provjeriti svoje specifične projekte i brigu o detaljima. Naš tim sudskih tumača s iskustvom iz multidisciplinarnih poslovnih sektora svakodnevno surađuje kako bismo osigurali profesionalni ovjereni prijevod na različite svjetske jezike za individualne klijente i poduzeća iz raznih industrija. Planirate studirati u inozemstvu ili proširiti svoje poslovanje na međunarodna tržišta? Javite nam se s povjerenjem!

Za nas je ovjereni prijevod  osobnih isprava, dokumentacije trgovačkih društava, tehničke, medicinske i pravne dokumentacije dnevna rutina! Prijevodi sudskih tumača naša su ekspertiza. Najstroži profesionalni standardi, ISO certifikati i reprezentativna referentna lista najbolja su preporuka za kvalitetu našeg psolovanja.

Tko je sudski tumač

457

Sudski tumači imenovani od strane Županijskog ili Trgovačkog suda obavljaju pismene i usmene prijevode za potrebe fizičkih i pravnih osoba. Tumači odgovaraju za valjanost vaših dokumenata i osiguravaju međunarodno priznavanje specifičnih isprava. Svojim potpisom i pečatom potvrđuju da je prijevod koji je napisan na ciljnom jeziku istovjetan izvorniku, stoga ima dokaznu snagu u pravnom sustavu drugih država. Ovjereni prijevodi sudskih tumača omogućuju jednostavnije i efikasnije poslovanje Vašeg poduzeća.

 

Zašto vam je potreban sudski tumač?

458

Sudski tumači su kompetentni za prevođenje više jezika na licu mjesta, jasno prenošenje informacija i olakšavaju vam interakciju u važnim poslovnim prigodama. Naša se globalna mreža sastoji samo od najboljih lingvista, stoga smo vam u mogućnosti pružiti vrhunsku  i ažurnu uslugu Ovjereni prijevodi sudskih tumača nalaze se po izrazito konkurentnim cijenama. Često se određeni sadržaji ili izrazi mogu interpretirati na različite načine, ovisno o kompleksnosti, kontekstu i okolnostima. U tim je slučajevima najbolje unajmiti profesionalnog tumača za simultano prevođenje ili potrebe konsekutivnog prevođenja. Ovjereni prijevodi s pečatom sudskog tumača potrebni su vam kada  je potrebno dokumente na stranom jeziku predočiti nadležnim institiucijama radi ostvarivanja prava i dokazivanja činjenica.

Što je ovjereni prijevod sudskog tumača

459

Ovjereni prijevod je prijevod isprave ili dokumenata prevedenog od strane ovlaštenog sudskog tumača. Sudski tumač svojim pečatom i potpisom jamči da je tekst na ciljnom jeziku potpuno istovjetan izvornom tekstu. Ovjereni prijevodi izrađuju se sukladno Pravilniku o stalnim sudskim tumačima, izdanom od strane Ministarstva pravosuđa (Narodne novine br. 88/08). Neovisno o tome trebate li ovjereni prijevod osobne ili poslovne dokumentacije, životopisa ili ugovora, naši sudski tumači su vam na raspolaganju.  Neka svi vaši službeni i pravni radovi budu certificirani od strane zakonodavnog tijela. Naručite prijevod sudskih tumača.

 

Za koje je dokumente potrebna ovjera

Fizičke osobe

Kada je riječ o prevođenju osobnih isprava, najčešće se izrađuju ovjereni prijevodi uvjerenja o nekažnjavanju, rodnih i vjenčanih listova. Učestalo se rade prijevodi i ovjere domovnica i vozačkih dozvola. Ako namjeravate živjeti ili raditi u inozemstvu, potrebna vam je ovjera svjedodžbe, prijepisa ocjena, diplome, uvjerenja o boravištu i potvrde o prihodima. Inovatus prijevodi jedna su od vodećih tvrtki u Hrvatskoj kod kojih se mogu naručiti prijevodi sudskih tumača. Naši sudski tumači za engleski, njemački, francuski, talijanski i slovenski jezik pobrinut će se da vaša dokumentacija bude precizno prevedena.

Pravne osobe

Ako vaše poduzeće posluje u inozemstvu, najvjerojatnije već surađujete s tvrtkama iz drugih zemalja i ciljnih tržišta. U ovom slučaju, iznimno je važno imati pružatelja jezičnih usluga koji će se pobrinuti da vaši društveni ugovori, financijska izvješća, natječajna i tehnička dokumentacija i izvadak iz sudskog registra budu besprijekorno prevedeni, revidirani od strane izvornog govornika i ovjereni pečatom ovlaštenog tumača. Ovjereni prijevodi sudskih tumača često su neophodni su za poslovanje pravnih osoba na stranim tržištima.

Apostille

Za ovjerene prijevode koje je potrebno legalizirati u stranim državama, stručni prevoditelji Inovatus agencije izrađuju Apostille dokumente po najpovoljnijim cijenama. Prijevodi sudskih tumača osiguravaju vrhunsku kvalitetu prijevoda. U konzultacijama sa stranim odvjetnicima, osiguravamo primjenu adekvatnog formata, upravo u onom obliku koji zahtjeva država u kojoj je potrebno dokazati autentičnost dokumenta.

Registrirani smo član Udruge prevoditeljskih tvrtki, stoga su svi naši službeni i pravni radovi certificirani od strane zakonodavnog tijela i pridržavaju se najstrožih profesionalnih standarda. Gotovi materijali revidirani su radi cjelovitosti i kvalitete prijevoda, pravopisne i jezične kontrole, naknadne provjere i uklanjanja nejasnoća. Odaberite željeni jezični par i pošaljite dokument na besplatnu evaluaciju.

Tko je ovlašteni prevoditelj?

Ovlašteni prevoditelji služe za izradu ovjerenih prijevoda, a to su prijevodi s potpisom i pečatom prevoditelja/sudskog tumača kako bi prijevod mogao biti službeno priznat u raznim institucijama. Sudovi u Republici Hrvatskoj, a također i u mnogim drugim zemljama, imenuju osobe koje imaju određene stručne kvalifikacije i koje su položile stručne ispite i propisanu obuku za sudske tumače tzv. stalnim sudskim tumačima. Sudski tumači imenuju se na razdoblje od 4 godine, nakon kojeg isteka mogu ponovno biti izabrani ako zadovoljavaju sve propisane uvjete. Imenovanje je određeno rješenjem nadležnog suda. Na temelju tog rješenja sudski tumači izrađuju svoj poseban pečat kojim potvrđuju istovjetnost prijevoda s izvornim tekstom. Sav svoj rad dužni su evidentirati u tzv. Dnevniku prijevoda i ovjera u koji upisuju sve propisane podatke o naručitelju i vrsti prijevoda. Dnevnik prijevoda i ovjera dostavlja se sudu na uvid. Budući da su sudski tumači ovlašteni izrađivati ovjerene prijevode u određenoj jezičnoj kombinaciji, u govornom jeziku često se nazivaju ‘ovlaštenim prevoditeljima‘, ‘sudskim prevoditeljima‘ ili ‘licenciranim prevoditeljima‘.

Kada mi je potreban sudski tumač?

Usluge sudskog tumača potrebne su u sudskim postupcima, prijevodu dokumentacije za javne natječaje, kreditnih zahtjeva i registracije poduzeća. Sudski tumač potreban Vam je i kada je riječ o tehničkim dokumentima sa specifičnom terminologijom, poput pravnih i poslovnih ugovora ili troškovnika, osobnih dokumenata poput domovnice ili osobne iskaznice. Prijevod tada obavlja ovlašteni sudski tumač za određeni jezik koji svojim pečatom i potpisom jamči za točnost sadržaja, prema važećim zakonima RH ili inozemnih država.

Tko je sudski tumač?

Tumači su kvalificirane osobe koje su završile propisanu obuku za sudske tumače i položile stručne ispite, te prisegnule pred sudom da će svoj posao obavljati sukladno Pravilnikom za sudske tumače. Dokumente ovjeravaju pečatom kojim se potvrđuje istovjetnost prijevoda s izvornim tekstom.

Što je ovjereni prijevod sudskog tumača?

Ovjereni prijevod je prijevod isprave ili dokumenata prevedenog od strane ovlaštenog sudskog tumača koji svojim pečatom i potpisom jamči da je tekst na ciljnom jeziku potpuno istovjetan izvornom tekstu. Neovisno o tome trebate li ovjereni prijevod osobne ili poslovne dokumentacije, životopisa ili ugovora, naši sudski tumači su vam na raspolaganju kako bi svi vaši službeni i pravni radovi bili certificirani od strane zakonodavnog tijela.

Za koje je dokumente potrebna ovjera?

Kada je riječ o prevođenju osobnih isprava, najčešće se izrađuju ovjereni prijevodi uvjerenja o nekažnjavanju, rodnih i vjenčanih listova, domovnica i vozačkih dozvola. Ako namjeravate živjeti ili raditi u inozemstvu, potrebna vam je ovjera svjedodžbe, prijepisa ocjena, diplome, uvjerenja o boravištu i potvrde o prihodima. Ako vaše poduzeće posluje u inozemstvu iznimno je važno imati pružatelja jezičnih usluga koji će se pobrinuti da vaši društveni ugovori, financijska izvješća, natječajna i tehnička dokumentacija i izvadak iz sudskog registra budu besprijekorno prevedeni, revidirani od strane izvornog govornika i ovjereni pečatom ovlaštenog tumača.

Što je ovjereni prijevod?

Ovjereni prijevod ima pečat i potpis ovlaštenog sudskog tumača. Time se jamči da prijevod sadržajno, stilski i terminološki potpuno odgovara izvornom tekstu. Samo ovjereni prijevod određene javne ili privatne isprave ima dokaznu snagu javne isprave. To znači da sve isprave koje su na stranom jeziku, kako bi imale dokaznu snagu u pravnom prometu neke države, moraju prevesti i ovjeriti sudski tumači. Svaki ovjereni prijevod mora biti uvezan s originalnim dokumentom ili kopijom dokumenta koja je izrađena na temelju uvida u original.

Dokumenti koji se uvijek ovjeravaju su:

 • ugovori
 • natječajna dokumentacija
 • izjave o sukladnosti proizvoda
 • potvrde o svojstvima proizvoda
 • izjave o nekažnjavanju
 • potvrde o plaćenom porezu
 • izjave proizvođača
 • financijska izvješća
 • tehnički listovi
 • ostale izjave i potvrde u vezi s poslovanjem i proizvodima
 • diplome
 • domovnice
 • certifikati
 • svjedodžbe
 • rodni listovi
 • vozačke dozvole i putovnice
 • sudske presude
 • vjenčani listovi
 • ostali dokumenti u vezi s obrazovanjem i usavršavanjem.