prevoditeljske usluge

U Inovatus prijevodima, naši stručnjaci iza sebe imaju više od desetljeća iskustva u pružanju visoko kvalitetnih prevoditeljskih usluga. Angažiramo eksperte s tehničkom i lingvističkom praksom i poznavanjem struke, kojima možete povjeriti specifične projekte i brigu o detaljima. Profesionalne prevoditeljske usluge dostupne su na više od 200 svjetskih jezika, prema izabranim jezičnim parovima.  Surađujemo sa specijaliziranim i talentiranim prevoditeljima i pružamo usluge klijentima iz raznih industrija. Neki od korisnika su iz pravnog, financijskog i medijskog sektora.

Individualnim klijentima pružamo certificirane usluge prijevoda koje mogu primijeniti za svoje osobne dokumente, poput rodnog lista, putovnice i akademskih diploma. Profesionalni prijevodi su ono što nudi naš tim stručnih prevoditelja.

Registrirani smo član Udruge prevoditeljskih tvrtki. To znači da su svi naši službeni i pravni radovi certificirani od strane zakonodavnog tijela i pridržavaju se najstrožih profesionalnih standarda. Gotovi materijali revidirani su radi cjelovitosti i kvalitete prijevoda, pravopisne i jezične kontrole, naknadne provjere i uklanjanja nejasnoća.

Našu mrežu čini više od 2500 profesionalnih prevoditelja i interpretatora. Dostupni smo za sve potrebne informacije, izradu planova i specifikacije, savjetovanje i stručne konzultacije. Naš interni strateški  tim APM-akreditiranih voditelja projekata uvijek je raspoloživ za upite, detalje i izvještaje o statusu i napretku projekta.

Izvršavamo

  • prijevode koncepata,
  • sažetaka,
  • godišnjih izvještaja,
  • izvještaja o prihodima,
  • poslovnih planova,
  • prospekata,
  • marketinških materijala,
  • privatnih i javnih ponuda
  • korporativnih web stranica.

 

  1. Svaki profesionalni prevoditelj visoko je specijaliziran unutar svog sektora i prevodi jedino  materinji jezik. Osiguravamo da koncept, izrazi ili marketinški slogani nikad ne budu izgubljeni u prijevodu. Upošljavamo pravnike, profesore, lingviste, novinare i urednike čija je ažurnost uvijek u skladu s najnovijim trendovima.

Cijene za prevoditeljske usluge

Cijena prijevoda teksta obično ovisi o više čimbenika, kao što su: količina teksta (broj autorskih kartica), izvorni i ciljani jezik, vrsta teksta (opći/stručni/ovjereni od strane sudskog tumača), specijaliziranosti područja kojem tekst pripada, roku isporuke, formatu i dr.

S obzirom na to da je jednostavnije prevoditi s nekog stranog jezika na materinji jezik, time su i cijene prijevoda sa stranog jezika na hrvatski najčešće niže od onih s hrvatskog na neki strani jezik.

*Posebna tarifa za hitne prijevode iznosi  50-100% na originalnu cijenu prijevoda.

Pozivamo vas da nam se obratite s osnovnim informacijama o tekstu te nam pošaljete na uvid izvor, kako bismo Vam mogli poslati preciznu, neobvezujuću ponudu s cijenom i predviđenim rokom isporuke. Ponudu ćemo vam proslijediti u roku od sat vremena od primljenog zahtjeva.

KOJA VAM JE VRSTA PRIJEVODA POTREBNA?

Vrsta prijevoda koja vam je potrebna može varirati ovisno o projektu, stoga mi kreiramo svoje prevoditeljske pristupe na temelju individualnih zahtjeva. Kada niste sigurni koja bi vrsta prijevoda najbolje odgovarala vašem sektoru i namjerama, obratite se stručnjacima koji znaju kako prilagoditi vaš sadržaj i identificirati ključne aspekte i formate za ciljana tržišta.

Prevođenje biti – Prikladno kada je potrebno cjelokupno razumijevanje sadržaja.

Doslovan prijevod – Precizan prijevod izvora teksta, uz dodatnu pažnju s obzirom na stil.

Lokaliziran prijevod – Preveden sadržaj izgledat će kao da je kreiran specifično za ciljano tržište, prilagođen emotivnoj strani čitatelja.

Kreativno prevođenje – Obuhvaća fleksibilan pristup ciljnoj publici, kontekst je prilagođen i ima jednaku učinkovitost kao i izvorni tekst, a u obzir se uzimaju kulturalne i lingvističke dosjetke.

Što je neovjereni prijevod?

Neovjereni, tj. takozvani običan prijevod služi za privatne ili osobne potrebe, razne potrebe poslovanja i u svim slučajevima kada nije potrebno posebno potvrđivati istovjetnost prijevoda s izvornim tekstom. Za razliku od ovjerenog neovjereni prijevod ne sadržava pečat sudskog tumača kad je riječ o tekstovima za koje nije potrebna ovjera. To je prijevod s izvornog na ciljni jezik koji može obavljati bilo koja osoba koja zna tražene jezike. Uglavnom je riječ o prijevodima mrežnih stranica, dopisa, novinskih članaka, tehničkih uputa i specifikacija strojeva, knjiga, brošura, letaka, prospekata, turističkih vodiča i svega ostaloga za što naručitelj smatra da mu nije potrebna ovjera sudskog tumača. Takvi prijevodi mogu se izdati u fizičkom (tj. papirnatom) ili elektroničkom obliku.